Sociální činnost

Kód oboru: 75-41-M/01
(vyučován podle ŠVP Sociální činnost)
Forma: denní

O oboru

 

Studijní obor připravuje uchazeče k práci v oblasti sociálních služeb v sektoru ambulantních a pobytových zařízení, v terénních službách, uplatní se při poskytování sociální pomoci dětem i dospělým. Podílí se na zajišťování přímé péče a osobní asistence klientů, podpoře soběstačnosti a sociální aktivizaci.

Učební plán oboru