Termíny

Termíny

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na 12. 4. a 15. 4. 2024,  náhradní termíny jsou stanoveny na 29. 4. a 30. 4. 2024
Řádný termín praktických přijímacích zkoušek studijního oboru Asistent zubního technika: 15.4.2024, 19.4.2024 a náhradní termín praktických přijímacích zkoušek 26.4. 2024

Harmonogram přijímacího řízení

  • 1.2. 2024 - 20.2.2024 - termín pro odeslání přihlášky
  • do 30.3.2024 - rozeslání pozvánek k přijímacím zkouškám
  • 12.4. a 15.4.2024 - řádné termíny jednotné přijímací zkoušky
  • 15.4.2024 - 1. řádný termín praktické přijímací zkoušky (jen u oboru Asistent zubního technika)
  • 19.4.2024 - 2. řádný termín praktické přijímací zkoušky (jen u oboru Asistent zubního technika)
  • 26.4.2024 - náhradní termín praktické přijímací zkoušky (jen u oboru Asistent zubního technika)
  • 29.4. a 30.4 2024 - náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky
  • 10.5 - 14.5. 2024 - možnost nahlížení do spisu 
  • 15.5.2024 - zvěřejnění výsledků přijímacího řízení ve škole a na webu centrálního systému

Upřesnění údajů přiložených k přihlášce ke studiu:
Potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.