Závěrečné zkoušky - popis

Závěrečná zkouška

Závěrečná zkouška je organizována v souladu s platnými předpisy. Dokladem o dosažení středního vzdělání je vysvědčení o závěrečné zkoušce. Závěreční zkouška se skládá z praktické zkoušky z odborných předmětů a teoretické zkoušky z odborných předmětů. Obsah, formu a termíny konání závěrečné zkoušky stanoví ředitel školy. Teoretická zkouška z odborných předmětů se skládá z 20 až 30 témat, z nichž si žák jedno téma vylosuje. Praktická zkouška z odborných předmětů se koná před teoretickou zkouškou z odborných předmětů. Pro praktickou zkoušku z odborných předmětů stanoví ředitel školy 3 až 5 témat, z nichž se pro skupinu žáků stanovenou ředitelem školy jedno téma vylosuje.

Teoretická zkouška z odborných předmětů

Skládá se z tematických okruhů odborných předmětů: Stomatologie, Somatologie, Orální hygiena, Stomatologická propedeutika, Dentální materiály a pomůcky, Technologické postupy, Základy rentgenologie.

Praktická zkouška z odborných předmětů

Vychází z tematických okruhů předmětu Praxe zubní instrumentářky

Dokumenty ke stažení

Okruhy k praktické zkoušce
Okruhy k teoretické zkoušce