Kritéria pro přijetí:

Úspěšné ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou

Úspěšné složení přijímacích zkoušek

Splnění podmínek zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

 

Přijetí ke studiu dle celkového počtu bodů:

  • Umístění do 14 místa včetně u oboru Diplomovaná dentální hygienistka
  • Umístění do 14 místa včetně u oboru Diplomovaný zubní technik

Hodnocení písemné přijímací zkoušky: Cizí jazyk max. počet bodů 28, Somatologie max. počet bodů 50. Uchazeči budou seřazeni na výsledkové listině dle získaného počtu bodů (max. 78 bodů)

Uchazeči na výsledkové listině přijímacích zkoušek na 1. -14. místě budou přijati ke studiu.