Kritéria pro přijetí:

Úspěšné ukončení středního vzdělání maturitní zkouškou

Úspěšné složení přijímacích zkoušek

Splnění podmínek zdravotní způsobilosti dle Nařízení vlády č. 211/2010 Sb.

Přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění celkového počtu přijímaných žáků v daném oboru.

V případě rovnosti hodnocení přijímacího řízení budou uplatněna následující kritéria v uvedeném pořadí:

  1. lepší výsledek testu ze somatologie
  2. lepší průměr známek maturitní zkoušky
  3. los

Přijetí ke studiu dle celkového počtu bodů:

  • Umístění do 12 místa včetně u oboru Diplomovaná dentální hygienistka
  • Umístění do 12 místa včetně u oboru Diplomovaný zubní technik
  • Umístění do 12 místa včetně u oboru Diplomovaná všeobecná sestra - denní studium
  • Umístění do 12 místa včetně u oboru Diplomovaná všeobecná sestra - kombinované studium

Hodnocení písemné přijímací zkoušky: Cizí jazyk max. počet bodů 28, Somatologie max. počet bodů 50. Uchazeči budou seřazeni na výsledkové listině dle získaného počtu bodů (max. 78 bodů)

Uchazeči na výsledkové listině přijímacích zkoušek na 1. -12. místě budou přijati ke studiu.