Výsledky přijímacích zkoušek VOŠ

Výsledky přijímacích zkoušek na VOŠ 2023

Výsledkové listiny přijímacího řízení pro jednotlivé obory: 

Diplomovaný zubní technik 53-44-N/11
Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31

Žádáme uchazeče, kteří byli přijati ke studiu oboru DZT a DDH a nastupovat ke studiu nebudou, aby dali obratem vědět na sekretariát školy, aby mohli být přijati uchazeči, kteří jsou pod čarou.

Rozhodnutí o přijetí se dle školského zákona nezasílá poštou, bude možné si ho vyzvednout osobně na sekretariátu školy při placení školného.

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno poštou do vlastních rukou. Odvolání je možné zaslat do 15 dnů ode dne převzetí rozhodnutí.

Roční školné činí 3000,- Kč, je splatné ve dvou částkách: do 15 dnů od zveřejnění výsledků přijímacího řízení pro školní rok 2023/24 tj. od 19.6.2023 do 4.7.2023 na sekretariátu školy v době od 7:30 do 14:00 hodin a do 15.2.2024.