Dokumenty SOŠ

Logo školy (GIF)
Školní řád pro střední školu(PDF) , Dodatek ke školnímu řádu (PDF)
Stanovy SRPŠ SZŠ a VOŠ zdravotnické Nymburk (PDF)

Formuláře ke stažení

Seznam literárních děl k maturitní zkoušce (doc)  dokumet Google

Žádost o opakování ročníku (doc)
Žádost o opakování ročníku (pdf)
Žádost o přerušení studia (doc)
Žádost o přerušení studia (pdf)
Žádost o přestup (doc)
Žádost o přestup (pdf)
Žádost o přijetí do vyššího ročníku (doc)
Žádost o přijetí do vyššího ročníku (pdf)
Žádost o uvolnění z TEV (doc)
Žádost o uvolnění z TEV (pdf)
Žádost o uvolnění z výuky (doc)
Žádost o uvolnění z výuky (pdf)
Žádost o uvolnění z lyžařského výcviku (doc)
Žádost o uvolnění z lyžařského výcviku (pdf)
Žádost o uvolnění z turistického kurzu (doc)
Žádost o uvolnění z turistického kurzu (pdf)
Žádost o uznání předmětu (doc)
Žádost o uznání předmětu (pdf)
Žádost o vystavení druhopisu (doc)
Žádost o vystavení druhopisu (pdf)
Žádost o zanechání studia (doc)
Žádost o zanechání studia (pdf)
Žádost o opravnou zkoušku (doc)
Žádost o opravnou zkoušku (pdf)

 

Přihlášky ke studiu

Přihláška ke studiu na střední škole - forma denní (PDF)
Přihláška ke studiu na střední škole - forma denní (XLSX)
Přihláška ke studiu na střední škole - forma večerní, dálková, distanční, kombinovaná (PDF)

Přihláška ke studiu na střední škole - forma večerní, dálková, distanční, kombinovaná (XLSX)
Přihláška ke studiu na VOŠ (PDF)
Přihláška ke studiu na VŠ (PDF)

Upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.

 

Přihlášky k projektům 

Přihláška k projektu ERASMUS+ 2018/2019 (určeno pro žáky a studenty vybraných ročníků školy)

Základní právní normy důležité pro studium na středních školách

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů