Přijímací zkoušky na VOŠ

Termín pro podání přihlášky na 1.kolo je do 31.5.2024


1. termín přijímacích zkoušek: 13. 6.2024 

2. termín přijímacích zkoušek: 14. 6.2024


Upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)". Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.

Poplatek za přijímací řízení se na naší škole nehradí.

Přihláška ke stažení.