Absolutorium - okruhy

Vyhláška o vyšším odborném vzdělávání.pdf

Metodika zpracování absolventské práce
Příloha č.1 k pokynům ve formátu pdf 
Zadání ABS práce (doc); docx

Zadání ABS práce DVS (doc) ; docx

Obory:

Diplomovaná dentální hygienistka

Okruhy jednotlivých předmětů

odborné předměty:

  • Psychologie a komunikace
  • Preventivní zubní lékařství
  • Parodontologie

Diplomovaný zubní technik

Okruhy jednotlivých předmětů

odborné předměty:

  • Stomatologie
  • Stomatologická protetika
  • Protetická technologie

Diplomovaná všeobecná sestra

Okruhy jednotlivých předmětů

odborné předměty:

  • Humanitní a společenské vědy (Filozofie a etika v ošetřovatelství, Obecná a vývojová psychologie, Základy pedagogiky a edukace v ošetřovatelství)
  • Ošetřovatelství (Teorie ošetřovatelství, Ošetřovatelský proces a potřeby člověka, Multikulturní ošetřovatelství, Výzkum v ošetřovatelství)
  • Ošetřovatelství v klinických oborech (OP o nemocné v interních oborech, OP o nemocné v chirurgických oborech, OP o dítě, OP o nemocné v gynekologii a porodnictví)