Zubní instrumentářka

Kód oboru: 53-41-J/01
(vyučován podle ŠVP Zubní instrumentářka)
Forma: denní, dvouleté

Ve školním roce 2023/2024 tento obor neotvíráme.

O oboru

 

Studijní obor připravuje uchazeče k výkonu povolání zubní instrumentářky na stomatologických pracovištích. Uplatní se v oblasti stomatologické prevence a zubního lékařství, pracuje  pod odborným dohledem zubního lékaře nebo dentální hygienistky. 

➤ Studium je vhodné pro absolventy zdravotnických oborů pro rozšíření odborných kompetencí.

Učební plán oboru

Počet přijímaných uchazečů pro každý obor vzdělání je 30.

Kritérium pro přijetí:

 Kritériem pro přijetí bude prospěch z pololetí 8. třídy, závěru 8. třídy a pololetí 9. třídy ze všech povinných vyučovacích předmětů (tak, jak jsou uváděny na přihlášce ke studiu základními školami).