Praktická sestra

Kód oboru: 53-41-M/03
Forma: denní, večerní

O oboru

 

Studijní obor připravuje uchazeče pro práci ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, pro činnosti v oblasti domácí ošetřovatelské péči. Podílí se na preventivní, léčebné, rehabilitační, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své způsobilosti.

➤ Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra na naší škole.

Učební plán oboru