Základní údaje

Střední zdravotnická škola poskytuje středoškolské vzdělání zakončené maturitní zkouškou ve čtyřech oborech středního odborného vzdělání v denní a večerní formě studia, a to v následujících oborech vzdělávání: Praktická sestra 53-41-M/03,  Asistent zubního technika 53-44-M/03, Zdravotnické lyceum 78-42-M/04 a Sociální činnost 75-41-M/01. Dále škola nabízí dvouletý studijní obor Zubní instrumentářka 53-41-J/01 zakončený závěrečnou zkouškou.
Dále poskytujeme vzdělání v nástavbovém (ve zkráceném - tříletém) studiu oboru Zdravotnický asistent> 53-41-M/01 (večerní formou studia). Toto nástavbové studium je určeno pro absolventy středních škol s maturitou.

Vyšší odborná škola zdravotnická byla zřízena 1.9.2009.
Poskytuje vzdělání zakončené absolutoriem ve studijních oborech Diplomovaný zubní technik 53-44-N/11, Diplomovaná dentální hygienistka 53-41-N/31 a Diplomovaná všeobecná sestra 53-41-N/11.

Žákům a studentům umožňujeme účast v národních a mezinárodních projektech.

Kapacita SOŠ je 300 žáků, kapacita VOŠ 120 studentů.

Transparentní účet školy pro platby od žáků a studentů: 5637513359/0800

Zřizovatelem školy je Středočeský kraj