Diplomovaná dentální hygienistka

Kód oboru: 53-41-N/3
Tříleté vyšší odborné studium zakončené absolutoriem
Forma: denní
Školné: 3000,- na rok, splatné ve dvou částkách (1500,- semestr)

Charakteristika oboru:

Vzdělávací program Diplomovaná dentální hygienistka připravuje zdravotnické pracovníky s vyšším odborným vzděláním pro výkon povolání dentální hygienistky. Absolventi vzdělávacího programu jsou připraveni k výchovné činnosti v rámci zubní prevence a podílí se na preventivní, léčebné a diagnostické péči ve stomatologii za podmínek stanovených zákonem č. 96/2004 Sb. Má předpoklady pro řídící práci v týmu dentálních hygienistek a dalších zdravotnických pracovníků ošetřovatelského týmu ve stomatologii, pro spolupráci s pracovníky týmu stomatologických pracovišť ve zdravotnictví. 

Vzdělávací plán oboru Diplomovaná dentální hygienistka

Profil/uplatnění absolventa:

Absolvent se uplatní na stomatologických pracovištích nemocnic, klinik a zubních ordinací, a to v rozsahu a na úrovni stanovené pro výkon povolání dentální hygienistky zákonem č. 96/2004 Sb. Dále se může uplatnit ve výzkumu, výrobě a propagaci stomatologických materiálů.

Způsob ukončení studia:

Vzdělání je zakončeno absolutoriem, ke kterému student přistupuje po uzavření všech třech ročníků. Součástí absolutoria je obhajoba absolventské práce, zkouška z cizího jazyka a z odborných předmětů. Označení absolventa je "diplomovaný specialista" (DiS).

 

Přijímací zkoušky

Žádáme všechny uchazeče, aby nám obratem dali vědět, zda ke studiu nastoupí. Uchazeči, kteří skončili pod čarou mohou být přijati v případě, že ne všichni uchazeči, kteří byli ke studiu přijati, ke studiu nastoupí.

Informace o přijímacích zkouškách