Kritéria přijímacího řízení SOŠ

Kritéria pro přijetí pro rok 2024/2025

Studijní obory: Praktická sestra, Zdravotnické lyceum 

 • úspěšné ukončení základního vzdělávání
 • hodnocení jednotné přijímací zkoušky (matematika, český jazyk, podílí se na hodnocení přijímacího řízení ze 90%)
 • průměrný prospěch žáka z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (podílí se na hodnocení přijímacího řízení z 10%)
 • přijati budou uchazeči s nejvyšším počtem bodů do naplnění celkového počtu přijímaných žáků v daném oboru
 • v případě rovnosti hodnocení přijímacího řízení budou uplatněna následující kritéria v uvedeném pořadí:
  • 1. lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky
  • 2. lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka
  • 3. lepší studijní průměr vypočtený z profilových předmětů 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (český jazyk, matematika, první cizí jazyk, přírodopis, chemie, fyzika, případně odpovídající předměty z dané oblasti)
  • 4. lepší studijní průměr vypočtený z profilových předmětů 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (český jazyk, matematika, první cizí jazyk, přírodopis, chemie, fyzika, případně odpovídající předměty z dané oblasti)
  • 5. los

Studijní obor: Asistent zubního technika

 • úspěšné ukončení základního vzdělávání
 • hodnocení jednotné přijímací zkoušky (matematika, český jazyk, podílí se na hodnocení přijímacího řízení ze 60%)
 • průměrný prospěch žáka z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (podílí se na hodnocení přijímacího řízení z 10%)
 • hodnocení praktické zkoušky (podílí se na hodnocení přijímacího řízení z 30%)
  • 1) kresba do čtvercové sítě - hodnotí se způsob provedení v přesnosti a čistotě výkresu (každé políčko s chybou ubírá uchazeči jeden bod z 50 možných, záporné body se neudělují) (max. počet získaných bodů je 50)
  • 2) modelace dle předlohy - hodnotí se věrnost předloze ve velikosti, tvaru i povrchu (max. počet získaných bodů je 50)
   Potřebné pomůcky k praktické zkoušce budou uvedeny v pozvánce.
 • v případě rovnosti hodnocení přijímacího řízení budou uplatněna následující kritéria v uvedeném pořadí:
  • 1. lepší výsledek praktické přijímací zkoušky
  • 2. lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky
  • 3. lepší výsledek jednotné přijímací zkoušky z českého jazyka
  • 4. lepší studijní průměr vypočtený z profilových předmětů 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (český jazyk, matematika, první cizí jazyk, přírodopis, chemie, fyzika, případně odpovídající předměty z dané oblasti)
  • 5. lepší studijní průměr vypočtený z profilových předmětů 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (český jazyk, matematika, první cizí jazyk, přírodopis, chemie, fyzika, případně odpovídající předměty z dané oblasti)
  • 6. los

Prezentace k přijímací zkoušce AZT

Společné pro všechny studijní obory:

 • Upřesnění údajů, které jsou součástí přihlášky:
  • Potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. v aktuálním znění (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních)".  Dále lékař potvrdí očkování proti žloutence typu B (není nutné pro obor vzdělání Zdravotnické lyceum).
 • Osobám, které získaly předchozí vzdělání ve škole mimo území České republiky a cizincům podle § 1 odst. 1 zákona o opatřeních v oblasti školství v souvislosti s ozbrojeným konfliktem na území Ukrajiny vyvolaným invazí vojsk Ruské federace, se při přijímacím řízení ke vzdělávání ve středních odborných školách promíjí na žádost přijímací zkouška z českého jazyka. Znalost českého jazyka, která je nezbytná pro vzdělávání v daném oboru vzdělání, se u těchto osob ověří rozhovorem. Dokumenty k podání přihlášky k přijímacím zkouškám (https://meta-ops.eu/novinky/infobalicek-prijimaci-rizeni-a-prihlasky-na-stredni-skoly-pro-nove-prichozi-z-ukrajiny/)
  • Prostá kopie dokladu o vízu strpění
  • Vysvědčení za poslední 2 roky vzdělávání
  • Žádost o konání jednotné zkoušky z matematiky v ukrajinském jazyce
  • Žádost o prominutí zkoušky z českého jazyka

Bodové hodnocení prospěchu z 8. ročníku a 1. pol. 9. ročníku

Průměr vysvědčení

bodové hodnocení

1,00-1,05

100

1,06-1,10

97

1,11-1,15

94

1,16-1,20

91

1,21-1,25

88

1,26-1,30

85

1,31-1,35

82

1,36-1,40

79

1,41-1,45

76

1,46-1,50

73

1,51-1,55

70

1,56-1,60

67

1,61-1,65

64

1,66-1,70

61

1,71-1,75

58

1,76-1,80

55

1,81-1,85

52

1,86-1,90

49

1,91-1,95

46

1,96-2,00

43

2,01-2,05

40

2,06-2,10

37

2,11-2,15

34

2,16-2,20

31

2,21-2,25

28

2,26-2,30

25

2,31-2,35

22

2,36-2,40

19

2,41-2,45

16

2,46-2,50

13

2,51-2,55

10

2,56-2,60

7

2,61-2,65

4

2,66-2,70

1

2,71-5,00

0