Aktuality

"Projektový den s BESIPEM - Nultá hodina autoškoly"

29. 1. 2024

Dne 26. 1. 2024 se pro žáky 4. ročníků uskutečnil "Projektový den s BESIPEM - Nultá hodina autoškoly". Cílem tohoto projektu bylo seznámení začínajících řidičů s bezpečným chováním při řízení motorových vozidel. Žáci se seznámili s riziky a faktory, které ovlivňují chování řidiče, diskutovali se zástupcem BESIPu, HZS a dopravní psycholožkou o vlivech návykových látek při řízení, seznámili se s prvky aktivní a pasivní bezpečnosti a řešení krizových situací v případě dopravní nehody. Děkujeme všem účastníkům za připravený projektový den a přejeme mnoho bezpečně ujetých kilometrů.