Aktuality

Operační program Jan Amos Komenský

24. 11. 2023
Operační program Jan Amos Komenský

V rámci operačního programu Jan Amos Komenský (výzva Šablony pro SŠ a VOŠ I) realizuje naše škola od února 2023 do ledna 2026 projekt s názvem Inovativní škola. Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

 

Hlavním cílem projektu je rozvoj školy v oblasti inovativního vzdělávání žáků/studentů, osobnostně sociálního a profesního rozvoje pracovníků ve vzdělávání a personální podpory školním
psychologem. 

 

V rámci projektu zrealizujeme následující aktivity (v různém rozsahu):

- Školní psycholog

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ

- Vzdělávání pracovníků ve vzdělávání VOŠ

- Inovativní vzdělávání žáků v SŠ

- Inovativní vzdělávání studentů ve VOŠ

- Podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ