Aktuality

Operační program Jan Amos Komenský

20. 3. 2023
Operační program Jan Amos Komenský

Od února 2023 do ledna 2026 probíhá projekt Inovativní škola spolufinancovaný Evropskou unií. Cílem projektu je rozvoj v prioritních oblastech školy: personální podpora, osobnostně sociální a profesní rozvoj pracovníků ve vzdělávání, inovativní vzdělávání. V rámci projektu budou realizovány následující aktivity: školní psycholog SŠ, vzdělávání pracovníků ve vzdělávání SŠ/VOŠ, inovativní vzdělávání žáků v SŠ/studentů ve VOŠ, podpora žáků s odlišným mateřským jazykem v SŠ.