Aktuality

3. kolo přijímacího řízení - Praktická sestra

27. 6. 2024
3. kolo přijímacího řízení - Praktická sestra

Vyhlašujeme 3. kolo přijímacího řízení pro studijní obor Praktická sestra. Listinné přihlášky zasílejte do 8.7.2024 do 12:00 hod.

Počet přijímaných uchazečů - 1.

Kritéria přijetí pro obor Praktická sestra:

Úspěšné ukončení základního vzdělávání.

Hodnocení průměrného prospěchu žáka z 8. ročníku a 1. pololetí 9. ročníku ZŠ.

V případě rovnosti hodnocení přijímacího řízení budou uplatněna následující kritéria v uvedeném pořadí:

1. Lepší studijní průměr vypočtený z profilových předmětů 1. pololetí 9. ročníku ZŠ (český jazyk, matematika, první cizí jazyk, přírodopis, chemie, fyzika, případně odpovídající předměty z dané oblasti).

2. Lepší studijní průměr vypočtený z profilových předmětů 1. a 2. pololetí 8. ročníku ZŠ (český jazyk, matematika, první cizí jazyk, přírodopis, chemie, fyzika, případně odpovídající předměty z dané oblasti).

3. Los.