Popis - organizace maturitní zkoušky

Informace o organizaci maturitní zkoušky Podzimní termín

Všechny informace naleznete v tomto dokumentu.

Harmonogram konání maturitní zkoušky ve školním roce 2022/2023

4.9. 2023 od 12:00 - didaktický test Český jazyk a literatura - na spádové škole

5.9.2023 od 12:30 - didaktický test Anglický jazyk - na spádové škole

11.9.2023 od 8:00 - písemná práce Český jazyk a literatura - dle rozpisu,

12.9.2023 - ústní maturitní zkoušky - dle rozpisu

14.9.2023 - písemná práce Anglický jazyk - dle rozpisu

15.9.2023 - praktická MZ obor Sociální činnost

Kritéria hodnocení:

kritéria hodnocení ANJ - všechny obory 
kritéria hodnocení ČJL, všechny obory 
kritéria hodnocení ústní MZ PSK, PSG - všechny obory 
kritéria hodnocení ústní MZ- ZSV - všechny obory 
kritéria hodnocení OSE - 4.A 
kritéria hodnocení BIO - 4.L 
kritéria hodnocení ústní MZ - ZDP - 4.L 
kritéria hodnocení MZ 2023 - obhajoba MP 4.L 
kritéria hodnocení PED- 4.S 
kritéria hodnocení SPS - 4.S  
kritéria hodnocení PRT - 4.Z 
kritéria hodnocení SPR - 4.Z 
kritéria hodnocení praktické MZ 2023 - AZT 
kritéria hodnocení praktické MZ 2023- PS, SČ 
kritéria hodnocení ústní MZ - OSE - opravné zk.