Praktická sestra

Kód oboru: 53-41-M/03
Forma: denní, večerní

O oboru

 

Studijní obor připravuje uchazeče pro práci ve zdravotnických zařízeních lůžkového i ambulantního charakteru, pro činnosti v oblasti domácí ošetřovatelské péči. Podílí se na preventivní, léčebné, rehabilitační, diagnostické a dispenzární péči v rozsahu své způsobilosti.

➤ Absolventi mají možnost pokračovat ve studiu VOŠ oboru Diplomovaná všeobecná sestra na naší škole.

Učební plán oboru

Učební plán oboru - večerní studium 

Přihláška ke stažení (pdf)

Upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.

Organizace tříletého večerního studia

Studium je určeno uchazečům, kteří již mají maturitní zkoušku, probíhá dvakrát v týdnu od 15:00 do 21:00 hodin.

Studium je bezplatné a ukončené maturitní zkouškou pouze z odborných předmětů viz. učební plán.