Historie školy

Škola zahájila výuku v září 1990, vyučoval se zde obor Zdravotní sestra, který se roku 1992 změnil na obor Všeobecná sestra. V roce 1992 byl zakoupen sousední dům číslo devatenáct, kde byly vybudovány laboratoře a další učebny a škola roku 1995 začala nabízet nový studijní obor Zubní technik, od roku 2005 Asistent zubního technika. Roku 2004 se rozšířila nabídka o studijní obory Zdravotnické lyceum a roku 2006 o obor Sociální péče – pečovatelská činnost (od roku 2010 Sociální činnost.) Od roku 2011 nabízí škola rekvalifikační kurz Pracovník v sociálních službách.

V roce 2009 byla otevřena pro obor Asistent zubního technika vyšší odborná škola zdravotnická a oficiální název školy se změnil na "Střední zdravotnickou školu a Vyšší odbornou školu zdravotnickou Nymburk". Absolventi oboru Asistent zubního technika mohou tedy pokračovat ve studiu na své škole a ukončit své vzdělání jako diplomovaní zubní technici v oboru Diplomovaný zubní technik.

V roce 2013 byl otevřen dvouletý obor Zubní instrumentářka, který je ukončen závěrečnou zkouškou. V roce 2014 byl otevřen nový studijní obor Diplomovaná dentální hygienistka. V roce 2020 byl otevřen nový studijní obor VOŠ Diplomovaná všeobecná sestra.