Zdravotnické lyceum

Kód oboru: 78-42-M/04
(vyučován podle ŠVP Zdravotnické lyceum)
Forma: denní

O oboru

 

Studijní obor připravuje uchazeče k dalšímu studiu na VOŠ a VŠ lékařských, přírodovědných, sociálních a dalších aplikovaných oborech (všeobecné lékařství, stomatologie, farmacie, biochemie, zdravotní vědy, sociální disciplíny, ošetřovatelství, fyzioterapie a další).

Učební plán oboru