Dokumenty VOŠ

Logo školy (GIF)

Školní řád pro Vyšší odbornou školu (PDF)
Stanovy SRPŠ SZŠ a VOŠ zdravotnické Nymburk (PDF, 214kB)

Přihlášky ke studiu

Přihláška ke studiu na VOŠ (PDF)
Přihláška ke studiu na VŠ (PDF)

Upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.

Dokumenty ke stažení

Žádost o přijetí do vyššího ročníku (doc)
Žádost o přijetí do vyššího ročníku (pdf)
Žádost o uznání předmětu (doc)
Žádost o uznání předmětu (pdf)
Žádost o přerušení studia (pdf)
Žádost o přestup (doc)
Žádost o přestup (pdf)
Žádost o uznání praxe (doc)
Žádost o uznání praxe (pdf)
Žádost o zanechání studia (doc)
Žádost o zanechání studia (pdf)

Přihlášky k projektům 

Přihláška k projektu ERASMUS+ 2018/2019 (určeno pro žáky a studenty vybraných ročníků školy)

Metodika zajištění odborné praxe

Metodika zajištění odborné praxe

Základní právní normy důležité pro studium na středních školách

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů