Organizace školního roku - SOŠ

Zahájení školního roku v pondělí 4. 9. 2023
První pololetí bude ukončeno 31. 1. 2024
Druhé pololetí bude ukončeno 28. 6. 2024

Rodičovské schůzky připravuje se

Podzimní prázdniny: 26. 10. 2023 a 27. 10. 2023
Vánoční prázdniny: 23. 12. 2023 - 2. 1. 2024 (vyučování začne 3. 1. 2024)
Jednodenní pololetní prázdniny: 2. 2. 2024
Jarní prázdniny: 12. 2. 2024 - 18. 2. 2024
Velikonoční prázdniny: 28. 3. 2024
Hlavní prázdniny: 29. 6. 2024 -  1. 9. 2024

Vyučování ve školním roce 2024/2025 začne v pondělí 2. 9. 2024.

Souvislá praxe
3. ročník oboru Praktická sestra od 29. 4. do 28. 5. 2024
3. ročník oboru Zdravotnické lyceum od 20. 5. do 31. 5. 2024
3. ročník oboru Asistent zubního technika od 3. 5. do 31. 5. 2024

Pokusné ověřování kombinované výuky - platí pro obor Zdravotnické lyceum

Distanční synchronní vyučování - 16.10. 2023 - 20.10. 2023, 26.2. 2024 - 1.3. 2024.
Distanční asynchronní vyučování - 4.12. 2023 - 8.12. 2023, 8.4. 2024 - 12.4. 2024.