Učitelé

Věra Bartošová

Věra Bartošová, PaedDr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 604 572 655

E-mail

: bartosova@zdravkanbk.cz
Tereza Bilá

Tereza Bilá

E-mail

: bila@zdravkanbk.cz
František Brož

František Brož, Mgr.

E-mail

: broz@zdravkanbk.cz
Karolína Doležalová

Karolína Doležalová, DiS.

E-mail

: dolezalova@zdravkanbk.cz
Ivana Duková

Ivana Duková, PhDr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: dukova@zdravkanbk.cz
Petra Dědičová

Petra Dědičová, DiS.

Telefon

: 721645735

E-mail

: dedicova@zdravkanbk.cz
Markéta Fejfarová

Markéta Fejfarová, DiS

vyučující odborných předmětů

E-mail

: fejfarova@zdravkanbk.cz
Radka Fraňková

Radka Fraňková, MDDr.

E-mail

: frankova@zdravkanbk.cz
Pavlína Homolová

Pavlína Homolová, Mgr.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: +420 739 126 462

E-mail

: homolova@zdravkanbk.cz
Klára Horáčková

Klára Horáčková, Bc.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: horackova@zdravkanbk.cz
Martin Hájek

Martin Hájek, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 728 254 411

E-mail

: hajek@zdravkanbk.cz
Miluše Hájková

Miluše Hájková

vyučující odborných předmětů
Pavel Ježek

Pavel Ježek, Ing.

E-mail

: jezek@zdravkanbk.cz
Jiří Johaník

Jiří Johaník

správce IT, vyučující ICT/IKT

Telefon

: 702007892

E-mail

: johanik@zdravkanbk.cz
Pavel Knytl

Pavel Knytl, MUDr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: knytl@zdravkanbk.cz
Andrea Kostelecká

Andrea Kostelecká, Mgr.

E-mail

: kostelecka@zdravkanbk.cz
Ilona Košvancová

Ilona Košvancová

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 702 007 889

E-mail

: kosvancova@zdravkanbk.cz
Martina Králová

Martina Králová, Mgr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: kralova@zdravkanbk.cz
Hana Kulhánková

Hana Kulhánková, DiS.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: kulhankova@zdravkanbk.cz
Olga Kužmová

Olga Kužmová

E-mail

: kuzmova@zdravkanbk.cz
Ivana Kvízová

Ivana Kvízová

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 702 007 894

E-mail

: kvizova@zdravkanbk.cz
Renata Kůstová

Renata Kůstová, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

E-mail

: kustova@zdravkanbk.cz
Jitřenka Licková

Jitřenka Licková, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

E-mail

: lickova@zdravkanbk.cz
Jiří Liška

Jiří Liška, MUDr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: @zdravkanbk.cz
Miroslav Maleček

Miroslav Maleček, MUDr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: malecek@zdravkanbk.cz
Klára Marešová

Klára Marešová, DiS.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: maresova@zdravkanbk.cz
Kamila Matoušková

Kamila Matoušková

vyučující odborných předmětů

E-mail

: matouskova@zdravkanbk.cz
Lenka Matějčíková

Lenka Matějčíková, PhDr.

zástupce ředitelky pro VOŠ, vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 702007886

E-mail

: matejcikova@zdravkanbk.cz
Evženie Mačková

Evženie Mačková, Mgr.

výchovný poradce, vyučující odborných předmětů

E-mail

: mackova@zdravkanbk.cz
Jana Menšíková

Jana Menšíková, Mgr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: mensikova@zdravkanbk.cz
Aleš Misař

Aleš Misař, Mgr.

AJ

E-mail

: misara@zdravkanbk.cz
Aleš Misař

Aleš Misař

školník

E-mail

: misar@zdravkanbk.cz
Zdeňka Mokrá

Zdeňka Mokrá, Mgr.

Ma

E-mail

: mokra@zdravkanbk.cz
Věra Müllerová

Věra Müllerová, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 737 141 965

E-mail

: mullerova@zdravkanbk.cz
Martina Nosálová

Martina Nosálová, Ing.

hospodářka školy, člen vedení školy

E-mail

: nosalova@zdravkanbk.cz
Kateřina Novotná

Kateřina Novotná, Mgr.

odborných předmětů

E-mail

: novotnak@zdravkanbk.cz
Martina Nováková

Martina Nováková, Mgr.

E-mail

: novakova@zdravkanbk.cz
Petr Papež

Petr Papež, Mgr.

Zástupce ředitele, vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

E-mail

: papez@zdravkanbk.cz
Lada Pavlásková

Lada Pavlásková, Bc.

ekonomické odd.

E-mail

: pavlaskova@zdravkanbk.cz
Tomáš Pergel

Tomáš Pergel, Ing., CSc.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 604 906 073

E-mail

: pergel@zdravkanbk.cz
Ladislava Petrtýlová

Ladislava Petrtýlová, Mgr.

E-mail

: petrtylova@zdravkanbk.cz
Veronika Petříková

Veronika Petříková, Mgr.

Che

Telefon

: 723278472

E-mail

: petrikova@zdravkanbk.cz
Ivana Poláková

Ivana Poláková, Bc.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 702 007 887

E-mail

: polakova@zdravkanbk.cz
Jana Procházková

Jana Procházková, Mgr.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 602 411 184

E-mail

: prochazkova@zdravkanbk.cz
Eva Rakušanová

Eva Rakušanová, Ing.

E-mail

: rakusanova@zdravkanbk.cz
Eva Rejmontová

Eva Rejmontová, Mgr.

E-mail

: rejmontova@zdravkanbk.cz
Lilian Rumlová

Lilian Rumlová, MUDr.

vyučující odborných předmětů

E-mail

: rumlova@zdravkanbk.cz
Petra Da Silva

Petra Da Silva, Mgr.

Telefon

: 604924621

E-mail

: dasilva@zdravkanbk.cz
Dagmar Sitná

Dagmar Sitná, PhDr., PhD.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 601566648

E-mail

: sitna@zdravkanbk.cz
Tereza Stehnová

Tereza Stehnová, Bc.

E-mail

: stehnova@zdravkanbk.cz
Eva Ulmanová

Eva Ulmanová, Mgr.

vyučující všeobecně vzdělávacích předmětů

Telefon

: 604347105

E-mail

: ulmanova@zdravkanbk.cz
Pavla Dočekalová Urbanová

Pavla Dočekalová Urbanová

vedoucí oboru Asistent zubního technika, Zubní instrumentářka, vyučující odborných předmětů

E-mail

: urbanova@zdravkanbk.cz
Daniela Valentová

Daniela Valentová, Mgr.

E-mail

: valentova@zdravkanbk.cz
Slavomír Vaněk

Slavomír Vaněk, Mgr. Bc.

E-mail

: vaneks@zdravkanbk.cz
Tomáš Vaněk

Tomáš Vaněk, Mgr.

Ředitel školy, vyučující odborných předmětů

Telefon

: 601566653

E-mail

: vanek@zdravkanbk.cz
Monika Veselá

Monika Veselá, Mgr.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: 777 771 951

E-mail

: vesela@zdravkanbk.cz
Zdenka Veselá

Zdenka Veselá

účetní školy

E-mail

: zemlickova@zdravkanbk.cz
Petra Zenklová

Petra Zenklová, Mgr.

E-mail

: zenklova@zdravkanbk.cz
Veronika Záveská

Veronika Záveská

E-mail

: zaveska@zdravkanbk.cz
Alena Černá

Alena Černá

sekretářka

Telefon

: 601566651

E-mail

: a.cerna@zdravkanbk.cz
Vanda Černá

Vanda Černá

E-mail

: cernav@zdravkanbk.cz
Jitka Čmuhařová

Jitka Čmuhařová, PhDr.

školní psycholog

E-mail

: cmuharova@zdravkanbk.cz
Zuzana Šťastná

Zuzana Šťastná, Ing.

vyučující odborných předmětů

Telefon

: +420721003170

E-mail

: stastna@zdravkanbk.cz
Kateřina Žemličková

Kateřina Žemličková, MUDr.

E-mail

: zemlickova@zdravkanbk.cz
Štěpánka Žáková

Štěpánka Žáková, Mgr.

vedoucí oboru Praktická sestra, Sociální činnost, Zdravotnické lyceum, vyučující odborných předmětů

Telefon

: 607 534 003

E-mail

: zakova@zdravkanbk.cz