Organizace školního roku - VOŠ

Organizace školního roku VOŠ 2022/2023

 

 

Školní rok: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2023

Zápis: 1. 9. 2022 od 10.30 hod

Studijní volno: 23. 12. 2022 –2. 1. 2023 


1.DDH

Zimní období: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

Zkouškové období: 11. 1.2023 – 31. 1.2023 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2023 – 31. 8. 2023

Zkouškové období: 12. 6. 2023 –  30. 6.2023 (3 týdny)

Odborná praxe :

28.11. 2022 - 9.12.2022 (2 týdny)

20.3. 2023 - 11.4. 2023 (3 týdny) 


2.DDH

Zimní období: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

Zkouškové období: 11. 1.2023 – 31. 1.2023 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2023 – 31. 8. 2023

Zkouškové období: 12. 6. 2023 –  30. 6.2023 (3 týdny)

Odborná praxe:

31.10.2022 -28.11.2022 (4 týdny)

6.2. 2023 - 3.3. 2023 (4 týdny)


3.DDH

Zimní období: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

Zkouškové období: 11. 1.2023 – 31. 1.2023 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2023 – 31.8 2023

Zkouškové období: 11.5. 2023 - 31.5.2023

Odborná praxe:

3.10. 2022 - 31.10.2022 (4 týdny)

6.3. 2023 - 17.3.  2023 (2 týdny)

Termín odevzdání absolventské práce: 28. 4. 2023

Absolutorium:

8. 6. 2023 – 9. 6. 2023 (studijní volno před absolutoriem  1.6. - 7.6.2023)


1.DZT

Zimní období: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

Zkouškové období: 11. 1.2023 – 31. 1.2023 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2023 – 31. 8. 2023

Zkouškové období: 12. 6. 2023 –  30. 6.2023 (3 týdny)

Odborná praxe:

20.3. 2023 - 11.4. 2023 (3 týdny)


3. DZT

Zimní období: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

Zkouškové období: 11. 1.2023 – 31. 1.2023 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2023 – 31. 8. 2023

Zkouškové období: 15. 5. 2023 –  2.6.2023 (3 týdny) 

Odborná praxe:

10.10. 2022-31.10.2022 (3 týdny)

Termín odevzdání absolventské práce: 28. 4. 2023

Absolutorium:

12. 6. 2023 (studijní volno před absolutoriem 5.6. -9.6. 2023)


 1.  DVS

Zimní období: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

Zkouškové období: 11. 1.2023 – 31. 1.2023 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2023 – 31. 8. 2023

Zkouškové období: 12. 6. 2023 –  30. 6.2023 (3 týdny) 

Odborná praxe:

1. 12. 2022 –  10. 1. 2023 (160 h interní oddělení, LDN, ošetř. lůžka pro seniory)

duben, květen 2023   (160 h chir. oddělení, 40 h  interní oddělení, LDN, ošetř. lůžka pro seniory)

Odborná prázdninová praxe

červenec, srpen 2023 (160 h interní odd. LDN, ošetř. lůžka pro seniory, chir. oddělení)


2.DVS

Zimní období: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

Zkouškové období: 11. 1.2023 – 31. 1.2023 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2023 – 31. 8. 2023

Zkouškové období: 12. 6. 2023 –  30. 6.2023 (3 týdny)

 Odborná praxe

1. 12. 2022 –  10. 1. 2023 (120 h interní oddělení, LDN, ošetř. lůžka pro seniory, 120 h chirurgické oddělení)

duben, květen 2023   (80 h interní oddělení, LDN, ošetř.lůžka pro seniory, 80 chirurgické oddělení, 80h dětské oddělení, 80 hod gyn.por. odd.)

 Odborná prázdninová praxe

červenec, srpen 2023 (80 h urologie, ortopedie, neurologie, dětské oddělení, gynekologie, geriatrie, lůžka následné péče)


3.DVS

Zimní období: 1. 9. 2022 – 31. 1. 2023

Zkouškové období: 11. 1.2023 – 31. 1.2023 (3 týdny)

Letní období: 1. 2. 2023 – 31. 8. 2023

Zkouškové období: 12. 6. 2023 –  30. 6.2023 (3 týdny)

Odborná praxe 

1.12. 2022  - 10.1.2023 (80 h interní oddělení, LDN, ošetř.lůžka pro seniory, 40 chirurgické oddělení, 80h dětské oddělení, 80 hod gyn.por. odd.)

duben, květen 2023 (80h intenzivní péče, 80h psychiatrie, 40h komunitní péče, 80h další lékařské obory - ORL, oční, kožní ….., odborné ambulance)

Odborná prázdninová praxe

červenec, srpen 2023 (80h tzv. malé obory- ORL, oční, kožní), psychiatrie, intenzivní péče, odborné ambulance)