Maturitní okruhy

Témata ke zkoušce z cizího jazyka - ústní zkouška MZ

Anglický jazyk ke stažení zde
 

Seznam literárních děl platný pro jarní a podzimní zkušební období 

Český jazyk a literatura ke stažení zde

Maturitní práce

Metodika k vypracování maturitní práce pro obor Zdravotnické lyceum.
Příloha č.1 k pokynům ve formátu doc a docx 

Maturitní zkouška - profilová část

Ředitel Střední zdravotnické školy a Vyšší odborné školy zdravotnické v Nymburce podle § 79 odst. 3 zákona č. 317/2008 Sb. (úplné znění zákona č. 561/2004 Sb.) o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) určuje nabídku povinných, volitelných a nepovinných zkoušek pro profilovou část maturitní zkoušky takto:obor: Praktická sestra témata jednotlivých předmětů
Povinné předměty

 • Ošetřovatelská péče - praktická zkouška
 • Ošetřovatelství - ústní zkouška
 • Psychologie a komunikace - ústní zkouška

Nepovinné předměty
 • Matematika - ústní zkouška
 • Somatologie - ústní zkouška


obor: Zdravotnické lyceum témata jednotlivých předmětů
Povinné předměty
 • Praktická zkouška - písemná forma a obhajoba práce
 • Biologie - ústní zkouška
Volitelné předměty
 • Chemie - ústní zkouška
 • Fyzika - ústní zkouška
 • Zdravotnická propedeutika - ústní zkouška
 • Základy společenských věd - ústní zkouška
 • Psychologie - ústní zkouška
Nepovinné předměty
 • Základy společenských věd - ústní zkouška
 • Matematika - ústní zkouška


obor: Asistent zubního technika témata jednotlivých předmětů
Povinné předměty
 • Zhotovování stomatologických protéz - praktická zkouška
 • Stomatologická protetika - ústní zkouška
Volitelné předměty
 • Protetická technologie - ústní zkouška
 • Stomatologie - ústní zkouška
 • Základy společenských věd - ústní zkouška

Základy společenských věd je obsah předmětů Základy společenských věd a Dějepis (počet týdenních vyučovacích hodin v jednotlivých ročnících stanovených učebním plánem školního vzdělávacího programu se sčítá)

Nepovinné předměty
 • Stomatologie - ústní zkouška
 • Základy společenských věd - ústní zkouška
 • Matematika - ústní zkouška

obor: Sociální činnost témata jednotlivých předmětů
Povinné předměty
 • Sociální politika a služby - ústní zkouška
 • Odborná praxe - praktická zkouška
Volitelné předměty
 • Pedagogika - ústní zkouška
 • Psychologie a komunikace - ústní zkouška
 • Základy společenských věd - ústní zkouška

Nepovinné předměty

 • Základy společenských věd - ústní zkouška
 • Pedagogika - ústní zkouška
 • Psychologie a komunikace - ústní zkouška
 • Matematika - ústní zkouška