Termíny

Termíny

Termíny jednotné přijímací zkoušky jsou stanoveny na 13. 4. a 14. 4. 2023,  náhradní termíny jsou stanoveny na 10. 5. a 11. 5. 2023
1. termín praktických přijímacích zkoušek u oboru vzdělání AZT: 13.4.2023 a 2. termín praktických přijímacích zkoušek 14.4. 2023

Harmonogram přijímacího řízení

  • 1. březen nejzazší termín pro odeslání přihlášky
  • 26. března rozeslání pozvánek k jednotné přijímací zkoušce i k praktické přijímací zkoušce
  • 13. dubna - 1. řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • 14. dubna - 2 .řádný termín jednotné přijímací zkoušky
  • 10. a 11. května - náhradní termíny jednotné přijímací zkoušky

Do 10 pracovních dnů od zveřejnění výsledků odevzdat zápisový lístek.
Nebude-li v této lhůtě zápisový lístek odevzdán, bude přijat další uchazeč v pořadí.

Upřesnění údajů na přihlášce:
potvrzení lékaře musí obsahovat tento text: "uchazeč je způsobilý k výkonu zdravotnického povolání dle zákona č. 96/2004 Sb. (zákon o nelékařských zdravotnických povoláních). Dále lékař potvrdí do příhlášky očkování proti žloutence typu B.